Bankwezen - Interne Rapportage deadlines

OCR en NLP zorgen voor een effectievere bedrijfsvoering.

Meer productie met minder fouten!

Opdrachtgever:
Bank

Categorie:

Uitdaging

Diverse rapporten werden niet allemaal binnen de gestelde tijd behandeld. Naast dat er veel variatie zat in hetgeen dat teruggekoppeld werd, was er sprake van een lage kwaliteit bij toename in de aantallen. Door de te hoge werkdruk en een beperkte data strategie was het bedrijf op zoek naar een schaalbare oplossing om de productie te stroomlijnen en interne deadlines weer te halen. 

Aanpak

Vanuit onze kennis van OCR (Optical Character Recognition) hebben we een OCR tool aan de infrastructuur toegevoegd. Hierdoor kan men de harde documenten uitlezen. Aan de hand van NLP (Natural Language Programming) hebben we een interpretatiemodel opgesteld. Deze combinatie op de juiste manier op te zetten hebben we een document interpretatie straat opgezet die hoge productie kan draaien. 

Voordelen en resultaten

Door het opzetten van deze documentenstraat in combinatie met validaties en het juiste proces hebben we ervoor gezorgd dat grote aantallen documenten efficiënt en snel verwerkt kunnen worden (van 6 minuten naar 6 seconden per case). Tevens hebben we de foutenmarge weten te reduceren door minimale validatiemomenten in het proces in te bouwen.  

Meer weten over OCR of NLP? Heb je ook te maken met grote hoeveelheden formulieren die verwerkt moeten worden?

Opdrachtgever:
Bank

Categorie:

Tim van Uden
Co-Founder

Vragen? Stuur me een berichtje!