Bankwezen - Juridische afdeling

De juridische afdeling van een grote bank had te maken met hoge werkdruk, waardoor initiatieven op innovatie en verbetering niet het gewenste effect hadden.

Opdrachtgever:
Bank

Categorie:

Uitdaging

Er was sprake van een hoge werkdruk bij de juristen. Elk nieuw proces vereiste aanpassing aangezien er sprake was van een variatie in werkwijze per business line. Intern was al geruime tijd behoefte aan verbetering en innovatie echter was het prioriteren van deze werkzaamheden boven het dagelijks werk een uitdaging. 

Aanpak

Vanuit SMRTR hebben we Lean en Agile workshops en trainingen gegeven alsmede processen in kaart gebracht en de ‘future state’ opgesteld. Op basis van de eerste analyse en de future state, hebben we een stappenplan opgesteld met de verschillende actoren en stakeholders. Stapsgewijs hebben we de verbeteringen en het change management doorgevoerd. Tevens hebben we op managementniveau de veranderagenda begeleidt om ervoor te zorgen dat er tractie bleef op de interne innovatie. 

Naast dat we het proces hebben aangepakt hebben we tevens een (beperkte) mate van automatisering toegepast. We hebben de dossiervorming geautomatiseerd aan de hand van RPA. 

Voordelen en resultaten

Door uniformisering van het proces en het allignen van de verschillende actoren en stakeholders hebben we ervoor gezorgd dat er efficiëntie in het proces is gekomen.

Door innovatie en vernieuwing op de veranderagenda te krijgen (en houden) hebben we ervoor gezorgd dat er interne steer ontstond op het volbrengen van dit project.

Door de workshops en trainingen hebben we awareness gecreëerd met betrekking tot de klantwaarde van juridische taken.

Doordat we aan de hand van RPA een aantal tijdrovende manuele repetitieve (maar noodzakelijke) handelingen hebben geautomatiseerd, begrepen de werknemers waar de mogelijkheden lagen en werd men enthousiast van potentiële verbeteringen naar de toekomst toe.

Meer weten over onze SMRTR aanpak (Lean gecombineerd met RPA)?

Opdrachtgever:
Bank

Categorie:

Tim van Uden
Co-Founder

Vragen? Stuur me een berichtje!